Wat is traceerbaarheid?

Traceerbaarheid  is de mogelijkheid waarbij men de productbatch en zijn geschiedenis kan achterhalen door inzicht te krijgen in de hele productielijn van grondstoffen verkregen via transport, opslag, processen, distributie tot verkoop of intern in één van de stappen van de keten, bijvoorbeeld het productieproces.

De firma Walravens maakt gebruik van een totale traceerbaarheid van alle ingrediënten en materialen voor de productie van haar producten. Indien er een probleem vastgesteld wordt (via pers, klacht klant, interne vaststelling,…) zijn wij in staat om binnen een tijdspanne van enkele minuten de totale samenstelling van dat productie lot te bepalen en na te gaan of hier al dan niet de oorzaak ligt van het probleem. Indien dit zo is wordt er onmiddellijk een corrigerende maatregel genomen. (product in quarantaine, terugname product, en vooral de klant geruststellen)

Deze  ver doorgedreven traceerbaarheid kan enkel en alleen door zoveel mogelijk informatie over onze leveranciers op te slagen in onze database. Al deze informatie wordt opgenomen in het lotnummer dat terug te vinden is op het etiket van het product.

Een lotnummer geeft ons alle info over de leverancier van een bepaald ingrediënt, het lot van de leverancier, de datum van levering, geleverde hoeveelheid, stock, land van oorsprong, slachting, productiedatum,  enz… 

Traceerbaarheid is onontbeerlijk voor de voedselveiligheid.

De firma Walravens bezit de meest gespecialiseerde werkmiddelen om een optimale voedselveiligheid te garanderen.